Ми допоможемо Вам у:

Банкрутство підприємства

Банкрутство підприємства - непростий і трудомісткий процес, покликаний допомогти боржнику розрахуватися за своїми боргами перед кредиторами. За своєю суттю, це фактично встановлена господарським судом відсутність у дебітора можливості відновити свою платоспроможність перед кредиторами іншими законними способами, окрім як застосуванням процедури ліквідації.

Право на подачу заяви про ліквідацію мають як боржник, так і кредитор. Підставою для ініціації в судовому порядку процедури банкрутства боржником може служити аналітичний звіт фінансової діяльності підприємства і господарських договорів, у якому підтверджується нездатність боржника задовольнити безспірні вимоги перед кредитором. Вимоги, що пред'являються кредиторам для подачі заяви про початок банкрутства підприємства, свідчать, що кредитор зобов'язаний представити докази наявності у боржника грошового зобов'язання перед кредитором, при цьому його розмір повинен перевищувати триста мінімальних розмірів заробітної плати, а саме грошове зобов'язання має бути безперечним і відповідати нормам, викладеним в нормативних актах, що регламентують процедуру банкрутства. Винесене судове рішення про визнання підприємства банкрутом призводить не тільки до списання його боргових зобов'язань, але до виключення з реєстру юридичних і фізичних осіб.

При грамотному і кваліфікованому підході розглянутий процес можна представити у вигляді чергового етапу життєдіяльності підприємства, на якому кожна із зацікавлених сторін зможе отримати свої вигоди - кредитори отримають свої грошові кошти в повному обсязі, а боржник нівелює всі ризики і негативні наслідки.

Для кредиторів банкрутство підприємства надає набір інструментів для впливу на боржника:

 • Можливість зміни керівництва компанії- боржника;
 • Можливість законного стягнення заборгованості при повній неплатоспроможності боржника.

Боржник, в свою чергу, потрапивши в складну економічну ситуацію, може завдяки процедурі банкрутства підприємства:

 • Відкласти виконання своїх зобов'язань перед кредиторами на період роботи ліквідаційної комісії;
 • На законних підставах зупинити нарахування пені і неустойок за наявними заборгованостями;
 • Зняти арешт, накладений на майно, а також на операції з цим майном.

У кризових ситуаціях процедура банкрутства підприємства може дозволити організації не тільки розплатитися по всіх заборгованостях, а й зберегти частину активів для продовження своєї діяльності.

Згідно з чинним законодавством господарський суд вправі відмовити у прийнятті заяви про банкрутство. Підставою для цього можуть служити наступні умови:

 • відсутність законних підстав для ініціації процесу банкрутства щодо боржника;
 • відсутність необхідних повноважень у цій судовій інстанції;
 • наявність вже існуючої справи про банкрутство щодо боржника;
 • діяльність юридичної або фізичної особи припинена у встановленому законом порядку;
 • вимоги, пропоновані до боржника, не є безспірними;
 • з іншими умовами можна ознайомитися в статті 14 закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Наша компанія надає повний комплекс послуг з супроводу процедури банкрутства підприємства. Діючи в рамках законодавства, ми намагаємося повною мірою досягти цілей, поставлених перед нами нашими клієнтами. Великий досвід роботи в цьому напрямку дозволяє врахувати "підводні камені" і нюанси, пов'язані з усіма етапами циклу ліквідації організації.

Для отримання детальної консультації по цікавлять Вас Ви можете звернутися за вказаними на сайті телефонами. Кваліфіковані співробітники нашого call - центру нададуть Вам всю необхідну інформаційну підтримку.